Efeziers 4:1

SVZo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
Steph παρακαλω ουν υμας εγω ο δεσμιος εν κυριω αξιως περιπατησαι της κλησεως ης εκληθητε
Trans.parakalō oun ymas egō o desmios en kyriō axiōs peripatēsai tēs klēseōs ēs eklēthēte

Algemeen

Zie ook: Doop, Ecclesiologie, Gemeente zijn
Genesis 17:1, 1 Corinthiers 7:20, Filippenzen 1:27, Colossenzen 1:10, 1 Thessalonicensen 2:12

Overzicht

  1. Eenheid van de gelovigen
    1. Een Geest (4:1-3)
    2. Verscheidenheid in gaven maar een lichaam in Christus (4:7-16)
  2. De levenswandel van de gelovige
    1. Niet leven als andere zondaars (4:17-21)
    2. Een nieuw leven, dat afrekent met de oude zonden (4:22-32)

Aantekeningen

Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρακαλω
Zo bid

-
ουν
dan
υμας
-
εγω
ik
ο
-
δεσμιος
ik, de gevangene
εν
in
κυριω
den Heere
αξιως
waardiglijk
περιπατησαι
dat gij wandelt

-
της
-
κλησεως
der roeping
ης
met welke
εκληθητε
gij geroepen zijt

-

Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!