Nomina sacra

Zie ook: Staurogram, Tekstkritiek,

Nomina sacra (enk. nomen sacrum) is een uitdrukking welke wordt gebruikt om de namen en titels van God of aanverwante begrippen aan te duiden die bij het schrijven van handschriften meestal werden afgekort door contractie.

Inhoud

Beschrijving

Een speciale vorm van een nomen sacrum is het staurogram (), een samengesteld teken van de Griekse letters τ tau en ρ rho, welke een kruis voorstelt..

Lijst van Griekse nomina sacra

NederlandsGrieksNominatief (onderwerp)Genitief (bez.)
God Θεός ΘΣ ΘΥ
HEERE Κύριος ΚΣ ΚΥ
Jezus Ἰησοῦς ΙΣ ΙΥ
Christus Χριστός ΧΣ ΧΥ
Zoon Υἱός ΥΣ ΥΥ
Geest Πνεῦμα ΠΝΑ ΠΝΣ
David Δαυὶδ ΔΑΔ
Kruis (cf. staurogram) Σταυρός ΣΤΣ ΣΤΥ
Moeder Μήτηρ ΜΗΡ ΜΗΣ
God drager i.e. Moeder van God Θεοτόκος ΘΚΣ ΘΚΥ
Vader Πατήρ ΠΗΡ ΠΡΣ
Israël Ἰσραήλ ΙΗΛ
Redder Σωτήρ ΣΗΡ ΣΡΣ
Mens/Man Ἄνθρωπος ΑΝΟΣ ΑΝΟΥ
Jeruzalem Ἱερουσαλήμ ΙΛΗΜ
Hemel/Hemelen Οὐρανός ΟΥΝΟΣ ΟΥΝΟΥ


Voorbeelden vinden we bv. in p132 met een nomen sacrum κω voor κυριω (Ef. 4:1).


Aangemaakt op 25 april 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!