Galaten 5:11

SVMaar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.
Steph εγω δε αδελφοι ει περιτομην ετι κηρυσσω τι ετι διωκομαι αρα κατηργηται το σκανδαλον του σταυρου
Trans.egō de adelphoi ei peritomēn eti kēryssō ti eti diōkomai ara katērgētai to skandalon tou staurou

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis
1 Corinthiers 1:23

Aantekeningen

Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
ik
δε
Maar
αδελφοι
broeders
ει
Indien
περιτομην
de besnijdenis
ετι
ik nog
κηρυσσω
predik

-
τι
waarom
ετι
word ik nog
διωκομαι
vervolgd

-
αρα
Zo is dan
κατηργηται
vernietigd

-
το
-
σκανδαλον
de ergernis
του
-
σταυρου
des kruises

Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!