Hebreeen 12:22

SVMaar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
Steph αλλα προσεληλυθατε σιων ορει και πολει θεου ζωντος ιερουσαλημ επουρανιω και μυριασιν αγγελων
Trans.alla proselēlythate siōn orei kai polei theou zōntos ierousalēm epouraniō kai myriasin angelōn

Algemeen

Zie ook: Engelen, Jeruzalem, Jeruzalem (Nieuw), Sion
Galaten 4:26, Openbaring 3:12, Openbaring 21:10

Aantekeningen

Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
προσεληλυθατε
gij zijt gekomen

-
σιων
Sion
ορει
tot den berg
και
en
πολει
de stad
θεου
Gods
ζωντος
des levenden

-
ιερουσαλημ
Jeruzalem
επουρανιω
tot het hemelse
και
en
μυριασιν
de vele duizenden
αγγελων
der engelen

Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!