Jozua 19:28

SVEn Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon.
WLCוְעֶבְרֹ֥ן וּרְחֹ֖ב וְחַמֹּ֣ון וְקָנָ֑ה עַ֖ד צִידֹ֥ון רַבָּֽה׃
Trans.wə‘eḇərōn ûrəḥōḇ wəḥammwōn wəqānâ ‘aḏ ṣîḏwōn rabâ:

Algemeen

Zie ook: Kanah (rivier), Rehob, Sidon (plaats)

Aantekeningen

En Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

עֶבְרֹ֥ן

En Ebron

וּ

-

רְחֹ֖ב

en Rehob

וְ

-

חַמּ֣וֹן

en Hammon

וְ

-

קָנָ֑ה

en Kana

עַ֖ד

tot aan

צִיד֥וֹן

Sidon

רַבָּֽה

groot


En Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!