Lukas 11:15

SVMaar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, den overste der duivelen.
Steph τινες δε εξ αυτων ειπον εν βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια
Trans.tines de ex autōn eipon en beelzeboul archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia

Algemeen

Zie ook: Baal-Zebub, Beelzebul, Demonen, Exorcisme
Mattheus 9:34, Mattheus 12:24, Markus 3:22

Aantekeningen

Maar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, den overste der duivelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τινες
sommigen
δε
Maar
εξ
van
αυτων
hen
ειπον
zeiden

-
εν
door
βεελζεβουλ
Beëlzebul
αρχοντι
den overste
των
-
δαιμονιων
der duivelen
εκβαλλει
Hij werpt

-
τα
-
δαιμονια
de duivelen

Maar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, den overste der duivelen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!