Lukas 21:27

SVEn alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Steph και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελη μετα δυναμεως και δοξης πολλης
Trans.kai tote opsontai ton yion tou anthrōpou erchomenon en nephelē meta dynameōs kai doxēs pollēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Messiasverwachting, Wolken
Daniel 7:10, Mattheus 16:27, Mattheus 24:30, Mattheus 25:31, Mattheus 26:64, Markus 13:26, Markus 14:62, Handelingen 1:11, 2 Thessalonicensen 1:10, Openbaring 1:7

Aantekeningen

En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τοτε
alsdan
οψονται
zien

-
τον
-
υιον
zullen zij den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ερχομενον
komen

-
εν
in
νεφελη
een wolk
μετα
met
δυναμεως
kracht
και
en
δοξης
heerlijkheid
πολλης
grote

En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!