Lukas 5:18

SVEn ziet, [enige] mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.
Steph και ιδου ανδρες φεροντες επι κλινης ανθρωπον ος ην παραλελυμενος και εζητουν αυτον εισενεγκειν και θειναι ενωπιον αυτου
Trans.kai idou andres pherontes epi klinēs anthrōpon os ēn paralelymenos kai ezētoun auton eisenenkein kai theinai enōpion autou

Algemeen

Zie ook: Bed, Ziekte
Mattheus 9:1, Markus 2:3, Handelingen 9:33

Aantekeningen

En ziet, [enige] mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
ανδρες
mannen
φεροντες
brachten

-
επι
op
κλινης
een bed
ανθρωπον
een mens
ος
die
ην
was

-
παραλελυμενος
geraakt

-
και
en
εζητουν
zochten

-
αυτον
hem
εισενεγκειν
in te brengen

-
και
en
θειναι
te leggen

-
ενωπιον
voor
αυτου
Hem

En ziet, [enige] mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!