Markus 12:38

SVEn Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten;
Steph και ελεγεν αυτοισ εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματεων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις
Trans.kai elegen autois̱ en tē didachē autou blepete apo tōn grammateōn tōn thelontōn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais

Algemeen

Zie ook: Kleding, Schriftgeleerde
Mattheus 23:5, Mattheus 23:6, Lukas 11:43, Lukas 20:46


Aantekeningen

En Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
εν
in
τη
die
διδαχη
leer
αυτου
Zijn
βλεπετε
Wacht

-
απο
voor
των
-
γραμματεων
de Schriftgeleerden
των
-
θελοντων
daar gaarne willen

-
εν
in
στολαις
lange klederen
περιπατειν
wandelen

-
και
en
ασπασμους
gegroet
εν
zijn op
ταις
-
αγοραις
de markten

En Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!