Markus 7:31

SVEn Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Dekapolis.
Steph και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και σιδωνοσ ηλθεν προσ την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα μεσον των οριων δεκαπολεως
Trans.kai palin exelthōn ek tōn oriōn tyrou kai sidōnos̱ ēlthen pros̱ tēn thalassan tēs galilaias ana meson tōn oriōn dekapoleōs

Algemeen

Zie ook: Dekapolis, Galilea, Grens, Grenzen, Sidon (plaats), Tyrus
Mattheus 15:29, Markus 5:20

PrikkelDekapolis

Prikkel In het buitenland


Aantekeningen

En Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Dekapolis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
Hij wederom
εξελθων
weggegaan zijnde

-
εκ
van
των
-
οριων
de landpalen
τυρου
van Tyrus
και
en
σιδωνος
Sidon
ηλθεν
kwam

-
προς
aan
την
-
θαλασσαν
de zee
της
-
γαλιλαιας
van Galiléa
ανα
door
μεσον
het midden
των
-
οριων
der landpalen
δεκαπολεως
van Dekápolis

En Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Dekapolis.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!