Markus 9:9

SVEn als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn.
Steph καταβαινοντων δε αυτων απο του ορους διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι διηγησωνται α ειδον ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη
Trans.katabainontōn de autōn apo tou orous diesteilato autois ina mēdeni diēgēsōntai a eidon ei mē otan o yios tou anthrōpou ek nekrōn anastē

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Opstanding (laatst der dagen)
Mattheus 17:9, Lukas 9:36

Aantekeningen

En als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καταβαινοντων
afkwamen

-
δε
En
αυτων
hun
απο
als zij van
του
-
ορους
den berg
διεστειλατο
gebood Hij

-
αυτοις
-
ινα
dat
μηδενι
zij niemand
διηγησωνται
verhalen zouden

-
α
hetgeen
ειδον
zij gezien hadden

-
ει
-
μη
-
οταν
wanneer
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
εκ
uit
νεκρων
de doden
αναστη
zou opgestaan zijn

-

En als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!