Mattheus 16:27

SVWant de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.
Steph μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου
Trans.mellei gar o yios tou anthrōpou erchesthai en tē doxē tou patros autou meta tōn angelōn autou kai tote apodōsei ekastō kata tēn praxin autou

Algemeen

Zie ook: Engelen, Jezus Christus (God), Zoon des mensen
Job 34:11, Psalm 62:13, Mattheus 24:30, Mattheus 25:31, Mattheus 26:64, Romeinen 2:6

Aantekeningen

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μελλει
zal

-
γαρ
Want
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ερχεσθαι
komen

-
εν
in
τη
-
δοξη
de heerlijkheid
του
-
πατρος
Vaders
αυτου
Zijn
μετα
met
των
-
αγγελων
engelen
αυτου
Zijns
και
en
τοτε
alsdan
αποδωσει
vergelden

-
εκαστω
zal Hij een iegelijk
κατα
naar
την
-
πραξιν
doen
αυτου
zijn

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!