Mattheus 25:31

SVEn wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
Steph οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου
Trans.otan de elthē o yios tou anthrōpou en tē doxē autou kai pantes oi agioi angeloi met autou tote kathisei epi thronou doxēs autou

Algemeen

Zie ook: Engelen, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Troon
Mattheus 16:27, Mattheus 19:28, Mattheus 26:64, Markus 14:62, Lukas 21:27, Handelingen 1:11, 1 Thessalonicensen 4:16, 2 Thessalonicensen 1:10, Openbaring 1:7

Aantekeningen

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οταν
wanneer
δε
En
ελθη
komen zal

-
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
εν
in
τη
-
δοξη
heerlijkheid
αυτου
Zijn
και
en
παντες
al
οι
-
αγιοι
de heilige
αγγελοι
engelen
μετ
met
αυτου
Hem
τοτε
dan
καθισει
zal Hij zitten

-
επι
op
θρονου
den troon
δοξης
heerlijkheid
αυτου
Zijner

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!