Mattheus 26:45

SVToen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.
Trans.tote erchetai pros tous mathētas kai legei autois katheudete  {VAR2: [to] } loipon kai anapauesthe idou ēngiken ē ōra kai o yios tou anthrōpou paradidotai eis cheiras amartōlōn

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Hand (lichaamsdeel), Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Slapen

Aantekeningen

Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
ερχεται
kwam Hij

-
προς
tot
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
Zijn
και
en
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
καθευδετε
Slaapt

-

-

-
το
-
λοιπον
voort
και
en
αναπαυεσθε
rust

-

-

-
ιδου
ziet

-
ηγγικεν
is nabij gekomen

-
η
-
ωρα
de ure
και
en
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
παραδιδοται
wordt overgeleverd

-
εις
in
χειρας
de handen
αμαρτωλων
der zondaren

Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!