Mattheus 9:10

SVEn het geschiedde, als Hij in het huis [van Mattheus] aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.
Steph και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου
Trans.kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes synanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Jezus Christus, Tollenaar

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij in het huis [van Mattheus] aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
αυτου
Zijn
ανακειμενου
aanzat

-
εν
als Hij in
τη
-
οικια
het huis
και
-
ιδου
ziet

-
πολλοι
vele
τελωναι
tollenaars
και
en
αμαρτωλοι
zondaars
ελθοντες
kwamen

-
συνανεκειντο
en zaten mede aan

-
τω
-
ιησου
met Jezus
και
en
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
-

En het geschiedde, als Hij in het huis [van Mattheus] aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!