Colossenzen 3:11

SVWaarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar [en] Scyth, dienstknecht [en] vrije, maar Christus is alles en in allen.
Steph οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιος περιτομη και ακροβυστια βαρβαρος σκυθης δουλος ελευθερος αλλα τα παντα και εν πασιν χριστος
Trans.opou ouk eni ellēn kai ioudaios peritomē kai akrobystia barbaros skythēs doulos eleutheros alla ta panta kai en pasin christos

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Griekenland, Jezus Christus, Jood, Joden, Scythen, Voorhuid, onbesneden
1 Corinthiers 7:21, 1 Corinthiers 7:22, 1 Corinthiers 12:13, Galaten 3:28, Galaten 5:6, Galaten 6:15

Aantekeningen

Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar [en] Scyth, dienstknecht [en] vrije, maar Christus is alles en in allen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οπου
Waarin
ουκ
niet
ενι
is

-
ελλην
Griek
και
en
ιουδαιος
Jood
περιτομη
besnijdenis
και
en
ακροβυστια
voorhuid
βαρβαρος
barbaar
σκυθης
Scyth
δουλος
dienstknecht
ελευθερος
vrije
αλλα
maar
τα
-
παντα
is alles
και
en
εν
in
πασιν
allen
χριστος
Christus

Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar [en] Scyth, dienstknecht [en] vrije, maar Christus is alles en in allen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!