H4687 מִצְוָה
gebod, geboden

Bijbelteksten

Psalm 119:60Ik heb gehaast, en niet vertraagd Uw geboden te onderhouden.
Psalm 119:66Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd.
Psalm 119:73Jod. Uw handen hebben mij gemaakt, en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere.
Psalm 119:86Al Uw geboden zijn waarheid; zij vervolgen mij met leugen, help mij.
Psalm 119:96In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien; [maar] Uw gebod is zeer wijd.
Psalm 119:98Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij.
Psalm 119:115Wijkt van mij, gij boosdoeners! dat ik de geboden mijns Gods moge bewaren.
Psalm 119:127Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud.
Psalm 119:131Ik heb mijn mond wijd opengedaan, en gehijgd, want ik heb verlangd naar Uw geboden.
Psalm 119:143Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, [doch] Uw geboden zijn mijn vermakingen.
Psalm 119:151[Maar] Gij, HEERE! zijt nabij, en al Uw geboden zijn waarheid.
Psalm 119:166O HEERE! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.
Psalm 119:172Mijn tong zal spraak houden van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.
Psalm 119:176Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten.
Spreuken 2:1Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;
Spreuken 3:1Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.
Spreuken 4:4Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef.
Spreuken 6:20Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet.
Spreuken 6:23Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;
Spreuken 7:1Mijn zoon, bewaar mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg.

Mede mogelijk dankzij