G5459 φωσφόρος
Morgenster
Taal: Grieks

Onderwerpen

Lucifer, Morgenster, Venus,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

phōsphoros, van φῶς G5457 en φέρω G5342; TDNT 9:310,1293


1) licht brengen; 1a) de lichtbrenger, ie. de morgenster Venus (2 Petr. 1:19Cicero, de Natura Deorum, 2.20); 2) toorts dragende, als eretitel van sommige afgoden, m.n. Hecate (Euripides, Helen, 569; Aristophanes, Thesmophoriazusae, 858); 2a) toortsdrager, titel van een priesteres


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* φωσ-φόρος, -ον (< φῶς, φέρω), light-bringing; as subst., ὁ φ., the morning star (Plat., al.; cf. ἐωσφόρος, Is 14:12, Jb 3:9, Ps 110:3): metaph., II Pe 1:19 (v. Mayor, in l.).†

Bronnen


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks φέρω G5342 "dragen"; Grieks φῶς G5457 "licht";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen