Ooievaar
חֲסִידָה H2624 "ooievaar, Ciconia Ciconia",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Dieren / Fauna, Vogels,

De ooievaar (Ciconia ciconia) is een grote vogel uit de familie ooievaars (Ciconiidae) uit de orde van de ooievaarachtigen (Ciconiiformes).

Inhoud

Bijbel

Een van de andere vogels die naast de Aalscholver in de lijsten van de onreine dieren worden genoemd is de Ooievaar (Lev. 11:19). Dit komt omdat hij als moerasroofvogel leeft van kikkers, vissen en andere kleine waterdieren. De twee soorten ooievaars die in Israël voorkomen zijn de gewone of witte ooievaar (Ciconia ciconia) en de zwarte ooievaar (Ciconia nigra). De laatste wordt zo genoemd vanwege zijn zwarte rug en nek. Deze leven behalve in watergebieden ook in bebost gebied (cf. Ps. 104:17: Des ooievaars huis zijn de dennebomen). De nesten van ooievaars worden op grote hoogten gebouwd. Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen (Ps. 91:1). Die de Heere vrezen zullen in de hoogten wonen, hun brood wordt hen gegeven, hun water is gewis (Jes. 33:16).

Als trekvogel wordt hij beschreven in Jeremia 8:7 (zie hieronder voor een verdere uitwerking).


Terminologie

De naam חֲסִידָה H2624 chasidah "vroom, weldoener". Deze naam is zeer toepasselijk en slaat op de zorgzame houding voor zijn jongen. Dat is ook de reden waarom in de hele wereld de ooievaar een symbool is van de tere zorg om een baby thuis te brengen en in de wieg te leggen.


Beschrijving

Trekvogel

De Witte Ooievaar is een trekvogel die in de nazomer en herfst ons land verlaat en via Israël richting Afrika gaat. Tijdens deze tocht sluiten steeds meer Ooievaars zich bij elkaar aan en vliegen in grote zwermen over Israël en als het weer bevalt blijven ze een korte tijd in Israël. Dankzij hun grote en sterke vleugels zijn de ooievaars in staat om grote afstanden af te leggen, als zij daarbij gebruik maken van warme luchtstromen, de thermiek, kunnen zij zelfs honderden kilometers zwevend afleggen. In het voorjaar keert de vogel weer terug naar ons land.

Het is deze trek die in Jeremia 8:7 wordt genoemd. Meestal blijft het in de commentaren bij de bovengenoemde vermelding. Maar in deze tekst vinden we nog een bijzonder detail, in tegenstelling tot de andere genoemde vogels is de migratie van de ooievaar namelijk uniek. In de lente gaat de trek van de ooievaar meestal over de golf van Suez, het noordelijke deel van de Sinaï en het westelijke deel van de Negev woestijn, via Bersheba richting de Bet Shean vallei. Terwijl de migratie in de herfst grotendeels via de oostelijke kant van de Jordaan, over de Dode Zee en de Araba vallei richting Eilat. Vandaar dat bij de ooievaar de meervoudsvorm מועדיה “gezette tijden” wordt gebruikt terwijl bij de andere vogels het enkelvoud עת “(nemen de) tijd” wordt gebruikt. Zo volgt de ooievaar jaar na jaar zijn vaste paden in tegenstelling tot de bewoners van Jeruzalem die met alle winden van de verschillende afgoden meewaaien en de rechte paden van God niet volgen.

Verspreidingsgebied

Zowel de gewone of witte ooievaar (Ciconia ciconia), als de zwarte ooievaar (Ciconia nigra) komen in Israël voor.


Cultuur

Bij de geboorte is het in Nederland de gewoonte om buiten in de tuin voor het huis een Ooievaar neer te zetten.


Aangemaakt op 12 november 2005, laatst gewijzigd 28 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!