Kajafas
Καϊάφας G2533 "Kajafas",

Kajafas (Kαϊάφας) was de schoonzoon van de hogepriester Annas (Joh.18:13) en behoorde naar alle waarschijnlijkheid tot de partij van de Sadduceeërs. Zijn volledige naam was Jozef Kajafas.

Kajafas was hogepriester van 18 n.C., tot hij in 36 n.C. als hogepriester door de Romeinen werd afgezet en werd opgevolgd door Jonatan, de zoon van Ananus. Dat hij 18 jaar lang het ambt van hogepriester bekleedde is bizonder omdat de verschillende hogepriesters elkaar in de eerste eeuw in snel tempo afwisselden. Zo waren er alleen al in de periode van 4 v.C. tot 67 n.C. 28 verschillende hogepriesters geweest (Josephus, Antiquitates, XX x,5). Dit kwam omdat de Romeinse stadhouders al naar gelang de politieke omstandigheden hogepriesters aanstelden dan wel afzetten. We kunnen dus, gezien zijn lange periode, aannemen dat Kajafas, zoals trouwens de meeste Sadduceeërs, op de hand van de Romeinen was en volgens de opinie van de Romeinen een politiek rustbrengende factor was.


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!