India
הֹדוּ H1912 "India",

Zie ook: Christenvervolging India, Plaatsen,

India (Hebreeuws הֹדוּ H1912), het land rond de Indus.

Inhoud

Bijbel

Wordt slechts tweemaal in het boek Esther genoemd (Esth. 1:1, 8:9), nl. als de oostelijke grens van het Perzische rijk van Ahasveros.


Aangemaakt 6 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!