Bomen en planten (vernietigen)
סָעַף H5586 "snoeien",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Bomen, Oorlog,

Het vernietigen van bomen en planten was een oude toegepaste techniek tijdens oorlogen. Maar ook tegenwoordig kan dit nog gedaan worden om allerlei redenen of door brandstichting.

Inhoud

Bijbel

In Deuteronomium 20 gesteld: Wanneer gij een stad vele dagen zult belegeren, strijdende tegen haar, om die in te nemen, zo zult gij haar geboomte niet verderven, de bijl daaraan drijvende; wantgij zult daarvan eten; daarom zult gij dat niet afhouwen (want het geboomte van het veld is des mensen spijze), opdat het voor uw aangezicht kome tot een bolwerk. Maar het geboomte, hetwelk gij kennen zult, dat het geen geboomte ter spijze is, dat zult gij verderven en afhouwen; en gij zult een bolwerk bouwen tegen deze stad,dewelke tegen u krijg voert, totdat zij ten onderga.

Niet dat hieraan altijd de hand werd gehouden want was het niet Elisa die juist adviseerde om alle goede bomen vellen, en zult alle waterfonteinen stoppen; en alle goede stukken lands zult gij met stenen verderven. (2 Koningen 3:19) en in Jeremia 6:6 zegt de HEERE der heirscharen: Houwt bomen af, en werpt een wal op tegen Jeruzalem; zij is de stad, die bezocht zal worden; in het midden van haar is enkel verdrukking.

Vernietigen van graanvelden

Niet alleen bomen werden omgehakt, ook planten moesten het soms ontgelden. In Richt 15: 5; 2 Sam 14:30-31 lezen we dat velden in brand wordt gestoken.


Buiten Bijbelse bronnen

 Ook in seculiere bronnen wordt regelmatig melding gemaakt van het omhakken van bomen in oorlogstijd. Zo schrijft Xenophon over de aanval van Epameinondas in Lakonia "OI HIPPEIS TON VOIOTON TA PANTA DIARPAKASI KAI TA DENDRA EKKEKOFASI" en over de boeren in Aristophanes' Acharnians (regels 183, 232-33, 512, 985-87) lezen we dat ze bang waren voor het omhakken, vertrappen en vernietiging van hun wijngaarden. Omdat het vernietigen van bomen moeilijk was werd vaak vuur gebruikt (zie Acharn. 986 over Charakes; cf. Vespae 1202 & 1291; Hanson, p. 122 nt. 34). Ook in de eerste vier boeken van Thucydides lezen we over het omhakken en vernietigen van bomen.

De reden waarom het omhakken van bomen zo populair was in de oudheid had twee redenen:

  1. Door het vernietigen van de vruchtbomen had de bevolking geen eten meer (de tactiek van de verschroeide aarde)
  2. Door de overige bomen om te hakken kon de aanvaller barricades opwerpen en werd het voor een aangevallen land moeilijker om zich te herstellen en dat had als voordeel voor de overwinnaar dat ze afhankelijk van hen bleven.

Geschiedenis

Aan het begin van de 21ste eeuw zie we in Nederland een politieke trend om onder de noemer van biodiversiteit veel bossen om te hakken en daar andere vormen van natuur te ontwikkelen. Ook wordt als reden de klimaatcrisis, met haar vermeende stikstof en CO2 problematiek, als reden genoemd (AbdB, Het groene geloof). Dit heeft als gevolg dat in heel Nederland bijna geen oude bomen meer zijn te vinden in de bossen. Vanuit de burgerbevolking is hier een toenemende grote weerstand tegen omdat in veel gevallen niets anders overblijft dan verwoeste gebieden, soms zelfs zandvlakten. Terwijl aan de andere kant de burgers zien dat de omgehakte bomen worden gebruikt voor biomassa waardoor de CO2 problematiek nog meer in stand wordt gehouden.


Aangemaakt 8 augustus 2008, laatst bijgewerkt 18 december 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!