Alexandrijnen
Ἀλεξανδρεύς G221 "Alexandrie (inwoner v.)",

Zie ook: Tekstkritiek,

Alexandrijnen of Alexandrijnse school, een groepering uit Alexandrië die in discussie gingen met Stefanus (Hand. 6:9).

Inhoud

Ontstaan

De school kreeg zijn aanvang in ~190 n.C. door de geleerde Pantenus. Hij werd opgevolgd door Clemens van Alexandrië. Andere bekende geleerden uit deze school zijn Origenes (Ὠριγένης Ōrigénēs, 185 - 253/254 n.C.), Gregorius Thaumaturgis, Athenagoras van Athene, Dionysius van Alexandrië en Didymus de Blinde. De school is beroemd vanwege de allegorische methode die haar volgers gebruikten. Volgens Clemens van Alexandrië was de waarheid van het christelijk geloof niet zonder meer voor iedereen toegankelijk (niet opvallend is het dat in Bijbelteksten waar "in het openbaar" staat juist door hen zijn weggelaten, cf. Mat. 6:4, 6, 18). Deze kennis (gnosis genoemd) zou bewaard gebleven zijn in de christelijke traditie en wilde hij de verschillende gnostische stromingen binnen het christendom van repliek dienen. Echter hiermee laadde Clemens de verdenking op zich zelf een gnosticus te zijn wat onder andere ook bleek uit het feit dat hij zelf sterk beïnvloed was door de geschriften van Philo van Alexandrië.


Alexandrijnse handschriften

Begin 19de eeuw werden de Alexandrijnse handschriften ontdekt. Deze zijn veel geringer in aantal dan die volgens de traditie van de Textus Receptus (de Byzantijnse en Antiocheense handschriften) worden daarom de minderheidstekst genoemd. Bekende handschriften uit de Alexandrijnse traditie zijn de manuscripten Alexandrinus, Sinaiticus en Vaticanus. In het tekstkritisch aparaat van wetenschappelijke uitgaves wordt voor Alexandrinus de letter A gebruikt, voor Sinaiticus het Hebreeuwse karakter א en voor Vaticanus B (of 03). De laatste tekstkritische edities van Nestle-Aland baseren zich grotendeels op de Alexandrijnse handschriften.

Gezien echter de gnostische achtergrond van de aanhangers van de Alexandrijnse school is het de vraag of deze minderheidstekst de correcte is. In Hand. 6:9 lazen we al dat zij de tegenstanders waren van Stefanus en dit is een indicatie dat hun leer afwijkend was ten opzichte van de andere christenen uit die tijd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!