Amarna brieven

Zie ook: Akkadisch, Egypte, Egyptisch,

Amarna brief EA 365De Amarna brieven zijn een collectie documenten (14de eeuw v.C.) die gevonden zijn in Amarna, de moderne benaming voor Echetaton de hoofdstad van farao Echnaton (1353 - 1335 v.C.).

Inhoud

Beschrijving brieven

De brieven zijn voornamelijk geschreven in het Akkadisch en bevat meer dan driehonderd diplomatieke brieven. De overige bestaan uit een mengeling van literair of educatief materiaal. Ze geven een goed inzicht op de relatie van Egypte met Babylonië, Assyrië, Mitanni, de Hethieten, Kanaän en Cyprus.

Amarna brief EA 287De brieven worden niet vermeld in de Bijbel, maar zijn interessant omdat diverse plaatsen worden genoemd die ook in de Bijbel voorkomen.

Zo komen we in de brieven EA 287:025 en EA 289.014 de stad Jeruzalem tegen als Urusalim (URU ú-ru-sa-lim) of Urušalim (URU ú-ru-ša10-lim) (Percy Stuart Peache Handcock, Selections from the Tell El-Amarna letters [1920], p. 10-12; Jörgen A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, mit Einleitung und Erläuterungen [1915], p. 866ev.).


Ontdekking

De eerste tabletten werden ontdekt door lokale bewoners rond 1887 die ze roofden uit de ruïnes. Zodra dit bekend was werd door archeologen de ruïnes onderzocht. Het was William Flinders Petrie die in 1891-1892 21 fragmenten vond. Sinds Knudtzens editie (Jörgen A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, mit Einleitung und Erläuterungen [1915]) zijn zo'n 24 aanvullende tabletten of fragmenten van tabletten gevonden, ofwel in Egypte, of geïdentificeerd in de collecties van verschillende musea buiten Egypte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!