Uitstappen in geloof

Zie ook: Geloof, Kerkelijk jargon, kerktaal,

Met de term uitstappen in het geloof wordt over het algemeen bedoelt dat je stappen gaat nemen in je geloof en dingen gaat uitproberen waarvan je eerst nog niet zo zeker was of je ze wel zou kunnen.

Inhoud

Bijbel

De term komt niet in de Bijbel voor.


Christendom

De term komt met name voor in evangelische en charismatische gemeenschappen. Vermoedelijk is het overgenomen uit Mattheus 14:24-32 waar Jezus midden in de nacht over het water naar het schip loopt, waar de discipelen in zitten, en als ze Hem herkennen Petrus uit het schip stapt en over het water naar Hem toeloopt (EO Visie, In hetzelfde schuitje; Chiel Voerman, Over water lopen).

Zoals met veel kerktaal is er geen goede definitie van de term. Het dichtst komt het nog bij het idee dat de gelovige stappen gaat ondernemen die het normaal niet zou ondernemen. Op een forum (De Bijbelonderzoeker, 11 juli 2019) waar de vraag werd gesteld wat het betekent kwamen antwoorden als "met je collega's over geloof durven praten", "een aanmoediging om datgene te doen wat je eerst naliet. Een handelde daad waarin je vertrouwd op leiding van God", "lef hebben om voor mijn geloof uit te komen" en "het betekent gewoon kom en volg Mij(Jezus)". Hierbij viel op dat vooral die punten werden genoemd die eigenlijk als normaal wordt geacht van de gelovige. J.E. v.d. Brink schreef dan ook over deze term het volgende: "Menigmaal hoorden wij de uitdrukking bezigen: 'Je moet in het geloof uitstappen'. Wij hebben dit gezegde nooit goed begrepen, doordat het vaag en onduidelijk was. Waar zit men eigenlijk dat men kan uitstappen? Wij moeten blijven in het geloof, wandelen in het geloof, strijden in het geloof en overwinnen in het geloof, dat wil zeggen als geestelijke mensen leven vanuit de onzichtbare wereld. Niet uitstappen maar blijven." (J.E. v.d. Brink, Hfd. 3).


Aangemaakt op 11 juli 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!