Centrum voor Bijbelonderzoek

Zie ook: Christelijke organisaties,

Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) is een stichting die diverse commentaren en ander materiaal over de Bijbel uitgeeft.

Inhoud

Beschrijving

Eind jaren ’70 van de vorige eeuw ontmoet Herman ter Welle, directeur van Evangelisch Centrum In de Ruimte in Soest in Noorwegen de bijbelleraar Thoralf Gilbrant. Deze laat hem een 5-delige serie bij de bijbel zien die door hen was uitgegeven en waarvan de productie ook in de Verenigde Staten in voorbereiding was onder de naam “Complete Biblical Library”. Ter Welle is onder de indruk van het concept, maar terug in Nederland komt hij tot de conclusie dat de Noorse opzet veel te summier is voor het Nederlandse publiek, dat theologisch om meer kwaliteit vraagt.

Hij benadert de nieuwtestamenticus drs. Gijs van den Brink en de classicus drs. Henk Courtz om het concept uit te werken voor de Nederlandse context. Zij werken vanaf 1980 aan de productie van het eerste boekdeel Matteüs. In datzelfde jaar wordt Ds. J.C. Bette benaderd om als redacteur-manager het project te leiden. Vanaf 1986 verschijnt er gemiddeld een boekdeel per jaar in de serie bij het Nieuwe Testament (SBNT).

In 1998 raakt “In de Ruimte” met al haar geledingen (waaronder de StudieBijbel) in een faillissement, maar in 1999 wordt de uitgave van de StudieBijbelserie voortgezet door de daartoe door J.C. Bette en G. van den Brink opgerichte stichting “Centrum voor Bijbelonderzoek”. Vanuit dit centrum worden tussen 1999 en 2003 de laatste vier delen van het Nieuwe Testament uitgegeven.


Activiteiten

CvB heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid. Naast de StudieBijbel is er ook de StudieBijbelapp, het driemaandelijkse StudieBijbel Magazine. Ook wordt jaarlijks een symposium georganiseerd met lezingen en workshops waar bezoekers achtergrondinformatie krijgen over de producten en dieper wordt ingegaan op specifieke onderwerpen die in hun commentaar zijn behandeld.

StudieBijbel

Het paradepaardje van CvB is de StudieBijbelserie, waarvan de eerste delen in 1986 verschenen. De uitgaven bevat een zevental handboeken die verwerkt zijn tot één volledig geïntegreerd referentie-systeem: vier Griekse tekstedities en een Hebreeuwse, een interlinie vertaling, een Grieks-Nederlandse concordantie, een Grieks analytisch lexicon, elf moderne Bijbelvertalingen, een commentarenserie (23 boekdelen), en een (theologisch) woordenboek (6 boekdelen). Het is de eerste wetenschappelijk verantwoorde commentarenserie die vanuit de evangelische beweging in Nederland is ontstaan. De signatuur van de serie is evangelisch orthodox en de redactie bestaat uit: Gijs van den Brink, Hans Bette, Mart-Jan Paul en Arie Zwiep.

In 2005 verschijnt de digitale uitgave op CD-Rom van de 17-delige serie op het Nieuwe Testament en in 2009 verschijnt deze digitale uitgave als internet versie. Vanaf 2018 werkt Studiebijbel app ook offline.

Tevens is men begonnen om deze naar het Spaans te vertalen en sinds 2016 wordt de BibliaDeEstudio (de Spaanse versie van de StudieBijbel app) GRATIS verspreid in Latijns-Amerikaanse landen.

Kenmerken


Externe links


Aangenaakt 15 september 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!