Zondvloed
κατακλυσμός G2627 "overstroming, vloed", מַבּוּל H3999 "vloed, zondvloed, watervloed",

Zie ook: Artikelen Blog, Ark (Noach), Watergewelf, Zondvloed (doorverwijspagina),

Kan de zondvloed mondiaal zijn geweest? Een interessante vraag, waarbij er grofweg 3 mogelijkheden zijn.

  1. Gaan we uit van het hedendaagse feit, dat de hoogste berg, de Mount Everest, met een hoogte van 8850 meter, dan zou men kunnen afleiden dat tijdens de zondvloed het water een kleine 9 kilometer hoog zou zijn geweest. Dit hoeveelheid water kan dan maar op twee manieren zijn verdwenen: 1) via verdamping en 2) wegzakken in de bodem.
  2. Een andere mogelijkheid is dat in het verleden de bergen een stuk lager waren, als dit zo is dan hoefde het water minder hoog te stijgen.
  3. Toen golden er andere natuurkundige wetten.

Als het laatste punt waar is, dan valt dit niet meer te controleren. In onderstaand stuk zullen de eerste 2 mogelijkheden worden uitgewerkt.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel vinden we de beschrijving van de Zondvloed in Genesis 6:9-9:17.

Sommige theologen zien een chiasme in het Zondvloedverhaal:

A Noach en zijn familie: de enige rechtvaardige mensen op aarde (6:9–10).
  B God belooft de aarde te vernietigen met een vloed (6:11–22).
    C God zegt Noach, zijn familie en de dieren om in de ark te gaan (7:1–10).
      D Het water komt over de aarde (7:11–16).
        E Het water stijgt en bedekt de aarde, inclusief bergen (7:17–24).
          F God gedenkt Noach (8:1a).
        E' Het water zakt, de bergtoppen worden zichtbaar (8:1b–5).
      D' Het water verdwijnt en de aarde wordt droog (8:6–14).
    C' God zegt Noach met familie en dieren om uit de ark te gaan (8:15–9:7).
  B' God belooft de aarde nooit meer te vernietigen met een vloed (9:8–17).
A' Noach en zijn familie: de enige mensen op aarde (9:18–19).

Wanneer was de Zondvloed

De meeste berekeningen gaan uit van een 1656 jaar na de Schepping, zich hierbij baserend op de gegevens van de eerste hoofdstukken van Genesis. De 17de eeuwse Joseph Scaliger berekende de schepping op 3950 v.C., terwijl Petavius deze op 3983 v.C. plaatste (James Barr, 1984–85. "Why the World Was Created in 4004 BC: Archbishop Ussher and Biblical Chronology" in Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 67:604, p. 582). Terwijl volgens de chronologie van Ussher de Schepping in 4004 zou hebben plaatsgevonden en de Zondvloed  in 2348 was (J. Barr, p. 590).

Feit is echter dat niet duidelijk is of de verschillende geslachtsregisters in de Bijbel aaneensluitend zijn, of dat alleen de belangrijkste personen werden genoemd. In dit geval zou het kunnen betekenen dat de Zondvloed eerder heeft plaatsgevonden.


Was de Zondvloed mondiaal of regionaal

Over de gehele wereld zijn er in iedere cultuur legenden of mythen waarvan sprake is van een Zondvloed. In al deze verhalen is steeds sprake van een mondiale vloed.


Buiten-Bijbelse zondvloed verhalen

Niet alleen in de Bijbel maar ook andere volken hebben overleveringen die slaan op de zondvloed. Hieronder een overzicht van de meest bekende. Zie ook Zondvloed (doorverwijspagina) waar deze verhalen (in de toekomst) naar verplaatst zullen worden.

Midden-Oosten

Europa

Griekenland kent minstens 3 verschillende zondvloedverhalen:

Azië

Noord-Amerika

Midden-Amerika


Enkele berekeningen

Hoeveelheid water op aarde

Bij benadering is de totale hoeveelheid water op aarde 1.360.000.000 km3, deze hoeveelheid is als volgt te verdelen:

1 320 000 000 km3 97.200% in de oceanen
25 000 000 km3 1.008% in gletsjers, ijskappen en ijs
13 000 000 km3 0.009% is grondwater.
250 000 km3 0.002% is vers water in meren, binnenlandse zeeën en rivieren.
13 000 km3 0.001% is atmosferisch water (damp, wolken op ieder gegeven moment).

Atmosferisch water

Zie ook: Watergewelf

Lucht bevat vocht in de vorm van waterdamp. De opnamecapaciteit van waterdamp in lucht is beperkt. Afhankelijk van de temperatuur kan lucht een maximale hoeveelheid water bevatten. De aanwezige waterdamp kan uitgedrukt worden in waterdampconcentratie of waterdampspanning. Het verband tussen de waterdampconcentratie en de waterdampspanning is beschreven in de gaswet van Boyle-Gay Lussac.

In onderstaande tabel een overzicht van de maximale hoeveelheid water (gr/m3) bij een bepaaldetemperatuur.

Temperatuur gr/m3
-10 2,15
-9 2,34
-8 2,55
-7 2,77
-6 3,01
-5 3,26
-4 3,53
-3 3,82
-2 4,14
-1 4,48
0 4,84
1 5,21
2 5,59
3 5,99
4 6,40
5 6,83
6 7,28
7 7,76
8 8,27
9 8,82
10 9,40
Temperatuur gr/m3
11 10,01
12 10,65
13 11,35
14 12,07
15 12,85
16 13,65
17 14,47
18 15,37
19 16,30
20 17,28
21 18,35
22 19,43
23 20,55
24 21,78
25 23,05
26 24,36
27 25,75
28 27,21
29 28,73
30 30,34

Hoeveelheid water per diepte in de zee

Diepte km Hoeveelheid km3 Hoeveelheid km3 totaal Percentage Percentage totaal
0,2 69,4 1340,7 5,2 % 100,0 %
0,5 99,0 1271,3 7,4 % 94,8 %
1 161,0 1172,3 12,0 % 87,4 %
2 311,4 1011,3 23,2 % 75,4 %
3 290,5 699,9 21,7 % 52,2 %
4 237,1 409,4 17,7 % 30,5 %
5 134,3 172,3 10,0 % 12,9 %
6 35,5 38,0 2,6 % 2,8 %
7 2,1 2,5 0,2 % 0,2 %
8 0,2 0,4 0,0 % 0,0 %
9 0,1 0,2 0,0 % 0,0 %
>9 0,1 0,1 0,0 % 0,0 %
Totaal 134 0,71 0 0,0 %

Hoogte water bij de zondvloed

Uitgaande dat de totale hoeveelheid water in de loop der eeuwen niet is veranderd, kan men via een berekening bepalen wat de hoogte van het water moet zijn geweest. De maximale hoeveelheid water op aarde is ongeveer 1,5 miljard km3, maar vermoedelijk ligt de benodigde hoeveelheid water voor een zondvloed een stuk lager, ergens tussen de 1 miljard en 500 miljoen km3:

Conclusie

Wat opvalt is dat het meeste water, naar verwachting, zich bevind in de oceanen en de open zeeën en niet in de atmosfeer (0.001%) en in de grond (0.009%). Er moet dus een andere verklaring worden gevonden.
Het geval wil dat op bijna alle bergen in de wereld fossielen zijn gevonden van vissen en zeedieren. Zou het kunnen zijn dat vroeger deze bergen lager waren (bv. max. 2 kilometer). Zo ja, dan had het water geen kleine 9 kilometer, maar bijvoorbeeld een 2 kilometer hoeven te stijgen. Echter waardoor is het water dan gezakt, tot het huidige pijl? We weten dat in de verschillende oceanen diepe troggen zijn, zouden deze deze hoeveelheid water uit de zondvloed kunnen bergen.
Wat opvalt is dat de grootste hoeveelheid water zich op 1 kilometer en dieper aanwezig is. Als de bewering waar is dat de bergen vroeger lager waren, dan is het redelijk om te veronderstellen dat de zeeën vroeger minder diep waren.
De maximale hoeveelheid water op aarde is ongeveer 1,5 miljard km3, dit is omgerekend een hoogte van ongeveer 2 kilometer. Maar vermoedelijk ligt de benodigde hoeveelheid water voor een zondvloed een stuk lager, ergens tussen de 1 miljard en 500 miljoen km3. Als we uitgaan van de de laatste waarde dan blijkt dat bij 0,5 miljard km3 de hoogte ongeveer 1000 meter was.
Een mondiale zondvloed kan dus reëel geacht worden, als er vroeger geen diepe oceanen waren en geen hoge bergen. De vraag is dan ook, is er een theorie die dit ondersteund.
Nu is er inderdaad een theorie van de plaattektoniek die hiervan uitgaat. In het kort komt deze theorie op het volgende neer:
De lithosfeer (korst en de bovenste 100 km van de mantel) "drijft" als verschillende platen op de asthenosfeer (mantel onder de lithosfeer, ongeveer 500 km dik). Alle platen bewegen met verschillende snelheden, omdat ze allemaal andere materiaaleigenschappen hebben, net zoals een auto sneller optrekt bij een verkeerslicht dan een vrachtauto. Daarom zijn er plekken op aarde waar platen botsen, langs elkaar schuiven en van elkaar weg bewegen. Botsende platen hebben als gevolg dat de plaat met de grootste dichtheid in de mantel wordt "geduwd" en verdwijnt, terwijl spreidende platen aangroei van nieuwe korst veroorzaken. Verder gaat deze theorie ervan uit dat er vroeger, in tegenstellingen tot de verschillende continenten van tegenwoordig, één supercontinent was, ook wel Pangea genoemd.
Door een één of andere catastrofe, is dit supercontinent in stukken gescheurd en in grote snelheid uit elkaar geschoven. Door deze catastrofe ontstond de zondvloed en doordat enerzijds door deze krachten er scheuren (de tegenwoordige troggen) ontstonden en anderzijds aan de andere kant er door de verschillende uit elkaar gedreven continenten krachten op elkaar uitoefenden de bergen ontstonden, is er ook een verklaring gevonden waar het water is gebleven.


Oppervlakte aarde: 510.225.000 km2


Aangemaakt 25 februari 2005, laatst bijgewerkt 27 juli 2023


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!