Kingdom Now theologie

Zie ook: Dwaalleringen,

De Kingdom Now theologie is een afsplitsing van de Dominion Theology die in de jaren 80 van de 20ste eeuw is ontstaan binnen de Pinksterbeweging.

Inhoud

Beschrijving

De Kingdom Now theologie stelt dat, hoewel Satan sinds de zondeval de controle over de wereld heeft, God op zoek is naar mensen die Hem helpen Zijn heerschappij terug te veroveren op Satan. Of anders gesteld dat christenen Gods Koninkrijk in deze tijd zelf moeten verder vestigen (“Kingdom Now”). C. Peter Wagner, de stichter van de Nieuwe Apostolische Reformatie, schrijft "The practical theology that best builds a foundation under social transformation is dominion theology, sometimes called 'Kingdom Now'. Its history can be traced back through R. J. Rushdoony and Abraham Kuyper to John Calvin." (C. Wagner, p. 59).

Dit 'terugveroveren' doen zij door verschillende geestelijke machten binnen bepaalde gebieden in kaart te brengen, ook wel spiritual mapping genoemd. Deze machten moeten bestreden worden door geestelijke legers die via gebedswandelingen deze gebieden moeten heroveren voor het Koninkrijk (D. van Gelderen, Een eigen koninkrijk).

Net als het Preterisme stellen zij dat alle profetieën zijn vervuld tussen het jaar 30 en 70 n.C., volgens hen is de grote verdrukking de verwoesting van Jeruzalem en is het beest in Openbaring keizer Nero.


Aangemaakt 2 februari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!