Apostolic Bible Polyglot

Zie ook: Bijbel, Bijbelvertalingen Interlineair, Septuagint (LXX),

De Apostolic Bible Polyglot (ABP), oorspronkelijk gepubliceerd in 2003, is een Bijbelvertaling door Charles VanderPool. De ABP is een Engelse vertaling met een Griekse interlineair en is gekoppeld aan een concordantie. De gebruikte codering is een aangepaste versie van Strong's concordantie (AB-Strong), daar deze laatste voor het Griekse deel alleen het Nieuwe Testament gebruikt.

De ABP bevat ook The Lexical Concordance of the ABP, The English Greek Index of the ABP, en The Analytical Lexicon of the ABP. Ondanks het gebruik van een Septuagint tekstuele basis voor het Oude Testament, bevat het niet de deuterocanonieke boeken die in de Septuagint gevonden worden.

Inhoud

Geschiedenis

De oorspronkelijke getypte tekst van de ABP volgde de Codex Vaticanus-Sixtijnse tekstfamilie (Alexandrijnse tekstfamilie). Vervolgens werd met de verwerving van de 1519 Aldine Bijbel in microfilm formaat van de Koninklijke Bibliotheek een vergelijking gemaakt tussen de Sixtijnse en de Aldine tekst, waarbij de ene lezing werd verkozen boven de andere. Met de verwerving van de 1709 editie van het Griekse Oude Testament, geredigeerd door Lambert Bos, werden de 1518 Complutensian Polyglot varianten, die zich in de uitgebreide voetnotensecties bevinden, toegevoegd ter vergelijking met de Sixtijnse en Aldine teksten. Bij verdere vergelijking werd besloten voornamelijk die tekst te kiezen waar twee gedrukte edities overeenkwamen. Maar sinds die tijd heeft de verwerving van een volledige set van de Complutensian Polyglot Bible in facsimile formaat een nauwere vergelijking mogelijk gemaakt, niet alleen van verschillende lezingen, maar ook van hoofdstuk en vers variaties, samen met interpunctie.

Naarmate verschillende manuscripten beschikbaar komen, zullen ook deze worden vergeleken met de tekst van de Apostolische Bijbel, en kunnen wijzigingen worden aangebracht. Het Vatopedi-manuscript, dat op microfilm beschikbaar is bij de Library of Congress, is één van de vele manuscripten die ter vergelijking zullen worden gebruikt.

Op onze website worden de grootste verschillen van de ABP ten opzichte van de Septuagint bij het tekstkritisch apparaat van de Bijbelverzen gezet.

(Als basis is het artikel Apostolic Bible Polyglot van Wikipedia gebruikt)


Structuur

De ABP is het eerste numeriek gecodeerde Griekse Oude Testament. Het maakt het bestuderen van zowel Hebreeuwse als Griekse Bijbelteksten in dezelfde taal mogelijk, en een student kan de associatie van een woord uit het Nieuwe Testament met het Oude Testament volgen of vice versa. Het trilineaire formaat heeft de AB-Strong nummers op de bovenste regel, de Griekse tekst op de middelste regel, en de Engelse vertaling op de onderste regel. De tekst is onderverdeeld in boeken, hoofdstukken, paragraaftitels, verzen en voetnoten.


Externe link(s)


Aangemaakt 6 april 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!