‹ ChristenvervolgingChristelijk burgerschap en de tand des tijds ›
De Herodianen
Gepubliceerd op 09-07-2011

En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.

Markus 3:6 (HSV)

Tijdens het lezen van Markus, kwam ik de passage tegen waar de Herodianen worden genoemd, nu is dit niet de enige plek in de Bijbel en alle keren als ze worden vermeld is dit in combinatie met de farizeeën. Dit lijkt te suggereren dat ze een religieuze groepering waren. Waarschijnlijker was het een politieke groepering die volgelingen waren van Herodes. De rabbis noemden hen Boethusianen omdat ze vriendelijk waren voor de familie Boethus, wiens dochter Marianne een van Herodes vrouwen was en dit ondersteund het idee dat het om een politieke groepering ging. Volgens anderen was het een militaire eenheid en moeten ze gezien worden als een soort garde van Herodes Antipas ("Milites Herodis," Jerome).

Wat het ook voor soort groepering was, ze worden als tegenstanders van Jezus gepresenteerd in de Bijbel.


Tags: Herodianen, Markus, Politiek, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Herodianen, Markus, Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel