Vasten vs Ramadan

Ieder jaar valt het me weer op dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan vasten. Had ik een paar jaar geleden hier al eens over geschreven en me toen al afgevraagd of het zo uitzonderlijk was. Deze keer vroeg ik me af waarom het steeds meer wordt opgedrongen, want waarom zou ik als christen me bezig houden met een voor mij niet relevant feest, waarom zou ik zoals vandaag tijdens een gesprek met een moslim naar voren kwam moeten vasten om daarmee tolerant te zijn ten opzichte van de moslims. Dit werd gezegd toen ik tijdens het tanken een dropje bij de balie pakte.

In ieder geval ik gaf als tegenargument, of hij dan bereid was om eens te vasten zoals sommige christenen doen. Want er zijn verschillende christenen, waaronder ook ik, die meerdere dagen (dag EN nacht)  lang vasten. Ik ken enkelen die dit soms wel 40 dagen doen. Als antwoord kreeg ik dat het een zonde was om op een christelijke manier te vasten. Helaas kon hij hiervoor geen tekst in de Koran aanwijzen, waardoor het bij mij de indruk wekte dat het een non-argument is.

Ik stelde dan ook als tweede argument, dat daar hij geen redenen kon aanwijzen, het niet minstens zo tolerant was om op een christelijke manier te vasten. Hij gaf als antwoord dat het niet respectvol was van mij om zoiets van een moslim te vragen. Hiermee beëindigde ons gesprek, omdat zowel hij als ik begrepen dat we er niet uit zouden komen en we beiden op tijd bij onze afspraken moesten zijn.

Maar in de auto blijf je toch even hierover nadenken en ik moet zeggen dat het zeer intolerant overkomt om in een niet moslim land in een zeer christelijk dorp (ik tankte in de Bible Belt) zomaar iemand aan te spreken dat hij een dropje pakt. En het komt mij nog intoleranter over, dat hij niet eens kan verwoorden waarom dit zo moet en zelf niet eens bereid is om te vasten zoals anderen dat doen. En dan als argument gebruikt dat het onrespectvol is om zoiets te vragen. Bij mij komt na zo’n belevenis het “suikerfeest” wel heel zuur en onverteerbaar over, met als enige conclusie dat de tolerantie bij dit soort moslims wel erg ver te zoeken is.

Als ik de eerstvolgende keer weer ga vasten, dan ga ik dat niet aan de grote klok hangen, ik ga niemand vertellen waarom ik dat overheerlijke dropje bij het tankstation niet neem en ik zal zeker niet verlangen dat moslims respectvol mee moeten doen. Nee ik zal me eerder aan de tip houden die in Mattheüs 6:16-18 wordt genoemd: Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie,  zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Tags: , ,

2 comments

  1. Jona’s avatar

    Grappig: het Handelsblad had vanavond een hele pagina over de ramadan. Ik bedacht toen ook dat ik me niet kon herinneren evenveel aandacht aan de christelijke vasten besteed te hebben zien worden.

  2. Simon’s avatar

    Ik zit nu 8 maanden in Dubai en heb toch regelmatig leuke gesprekken met moslim collega’s. Het valt me op hoe tolerant deze collega’s zijn tov Christenen en zelfs Judaism. Of eigenlijk sterker : ons enigszins allen als 1 groot volk zien. 1 God. En geinteresseerd in hoe christenen hun geloof beleven, of christenenen ook een vastentijd hebben en waarom, etc.

    En dat staat haaks op de verhalen die ik in NL wel hoorde (alhoewel we in mijn kerkgemeenschap goede relaties hebben met de moslim gemeenschappen), die in lijn zijn met bovenstaande ervaringen. Wellicht omdat men “in den vreemde” het eigen geloof rigoreuzer vasthoudt? Nederlanders in de jaren 50 in de USA? Ik heb hier in Dubai in twee gemeenschappen gekerkt en iets gelijks valt me hier op van Christenen. Absoluut tolerant, dus niet zoals de bovenstaande dropjes-moslim, maar wel “strikter” qua eigen geloof. Maar ik ga in de komende maanden nog wat meer gemeenschappen “proeven”, dus we zullen het zien/horen.

Comments are now closed.