‹ Bestaan er nog wonderen?Sh'ma Israel ›
Filistijnse wapenrusting
Gepubliceerd op 21-07-2014

Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes el en een span.

Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan – het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkel brons –

hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders.

De schacht van zijn speer was als een weversboom, en de punt van zijn speer was van zeshonderd sikkel ijzer; en de schilddrager ging voor hem uit.

1 Sam. 17:4-7 (HSV)

In onze minireeks over de Filistijnen deze keer een beschrijving van hun wapenrusting. Als de Israëliërs onder aanvoering van Saul tegenover de Filistijnen zijn gelegerd, is er een impasse omdat van de Filistijnse kant een kampvechter was die hen uitdaagde. Uiteindelijk is het de toen nog jonge David die deze uitdaging aannam en hem wist te doden. Interessant is dat er veel aandacht wordt besteed aan wat deze kampvechter droeg.

Nu zijn er ook afbeeldingen van (verslagen) Filistijnen gevonden in de tempel van Medinet Habu (1182-1151 v.C.) en mijn eerste gedachte was dan ook om te kijken of dit overeenkwam met de genoemde beschrijving. Nu ben ik geen deskundige op dit gebied, maar op de helm na kon ik niet zoveel overeenkomsten zien (overigens zo'n helm is nooit gevonden bij archeologische opgravingen). In tweede instantie is dit ook logisch, in de afbeelding gaat het om gevangen Filistijnen en men zal die zeker niet hun wapens en wapenrusting hebben laten houden. Ook tegenwoordig worden de wapens als eerste afgepakt, en de wapenrusting is logisch omdat die meestal kostbaar waren vanwege het metaal en als oorlogsbuit werd gebruikt.

Een ander probleem waar ik mee zat is het feit dat Goliath's uitrusting zo enorm zwaar is. Echter uit archeologische vondsten in Ashkeloth en Ekron geven een vermoeden dat het harnas die was van een Filistijnse wagenstrijder en de vermeende herkomst van het gebruikte Hebreeuwse woord širyôn, nl. van het Akkadisch siriam, ondersteund dit vermoeden. Maar zoals altijd zijn er andere geleerden die in de wapenrusting overeenkomsten zien met een Griekse hopliet (zwaardvechter). Daarnaast zijn er nog heel veel vragen, die door gebrek aan archeologische vondsten, nog niet beantwoord.


Tags: 1 Samuel, Filistijnen, Goliath, Oorlog, Wapens
Gerelateerde onderwerpen: Filistijnen, Goliath, Oorlog, Wapens

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken