Goliath
גׇּלְיַת H1555 "Goliath, Goliat",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Filistijnen, Personen, Namen, Reuzen,

Goliath (Hebreeuws גׇּלְיַת H1555), een Filistijnse kampvechter.

Inhoud

Bijbel

Goliath was een Filistijnse kampvechter, die de Israëlieten uitdaagde. David nam de uitdaging aan en wist hem met een slingersteen te vellen en doodde hem daarna met zijn zwaard (1 Sam. 17:4ev.). Vanwege zijn lengte werd hij, evenals zijn broer Lachmi (2 Sam. 21:19; 1 Kron. 20:5) en een niet bij name genoemde man (2 Sam. 21:20; 1 Kron. 20:6), als afstammelingen van Rafa gezien (1 Kron. 20:8) welke als een soort reuzen of zeer grote mensen gezien kan worden.

David en Goliath

Bij de geschiedenis van David die met zijn slinger Goliath verslaat (1 Sam. 17:40) zijn enige opvallende zaken. Dat het een "toevalstreffer" zou zijn, zoals in sommige kritische commentaren staat is onzin, daar er genoeg meldingen zijn dat deze slingeraars zeer geoefend waren. Het raken van een vogel met zo'n steen is slechts een voorbeeld. Eerder is een probleem dat Goliath voorover viel, want als zo'n steen met zo'n grote kracht wordt weggeslingerd dat het zelfs ledematen kan afrukken, dan ligt het voor de hand dat door deze kracht Goliath naar achteren werd geslagen. Het tweede probleem is dat het schot de reus niet doodde, want een paar verzen verderop lezen we dat David hem doodde door zijn hoofd af te hakken met het zwaard van Goliath zelf.

Een eerste conclusie zou kunnen zijn dat David de steen niet zo hard wegslingerde waardoor de reus alleen maar verdoofd was en daarom voorover viel. Maar volgens sommige geleerden kan het Hebreeuwse woord wat dat hier wordt gebruikt voor "hoofd" ook de betekenis hebben van een (bronzen) "scheenplaat", daarbij verwijzend naar 1 Sam. 17:6 waar het in deze betekenis voorkomt. Hierbij betogen ze dat helemaal niet het voorhoofd is geraakt, maar dat de steen de scheenplaat die op een van de benen van Goliath was bevestigd raakte, met daarmee de mogelijkheid dat zelfs dit been werd afgeslagen en dat de reus daarom het evenwicht verloor en voorover viel. Ongeacht welke van de twee hypotheses de voorkeur heeft, in beide gevallen was het noodzakelijk dat David de reus daarna moest doden.

Lengte

In de meeste vertalingen komen we dan zo iets tegen als “Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes el en een span” (1 Sam. 17:4), waarbij een enkele vertaling zoals Het Boek deze zes el en een span omrekent naar voor ons bekende maten: “Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna drie meter!”

Een “el” is 45,72 cm en een span 22,86 cm, waarbij sommige bronnen de “el” een grotere lengte toedichten tot zelfs 69,4 cm. Hierbij dient aangetekend te worden dat een “el” de lengte is van de onderarm (incl. gestrekte hand).

Met deze gegevens is de lengte makkelijk uit te rekenen en de lengte van Goliath is met 2.97 dan ook gigantisch, want ook tegenwoordig worden de mensen niet zo lang. Nu wil het geval dat als we de Dode-Zee rollen bestuderen (4Q Sama) dat niet 6 ellen worden genoemd, maar slechts 4 ellen. Dit wordt nog eens bevestigd door 2 handschriften van de Septuagint. Als dit de correcte waarde is en de Masoreten het fout zouden hebben, dan zou dit betekenen dat Goliath “slechts” 2,06 m lang was. Een lengte die veel aannemelijker is.


Archeologie

Te Tell e-Safi is in 2005 een inscriptie gevonden met daarop "Goliath"-achtige namen - ")LWT" en "WLT" (Tell es-Safi/Gath, 16 feb. 2006).


Aangemaakt 6 november 2005, laatst gewijzigd 18 februari 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!