Slinger
יַלְקוּט H3219 "tas voor de slingerstenen, zak", קָלַע H7049 "slinger", קֶלַע H7050 "slinger", קַלָּע H7051 "slingeraar",

Zie ook: Beeldbank, Wapens,

Een slinger (Hebreeuws קָלַע H7049) is een eenvoudig wapen waarmee stenen naar een doelwit geschoten kunnen worden.

Inhoud

Bijbel

Het bekendste gedeelte waarin slingerstenen worden genoemd is de passage waarin David Goliath verslaat (1 Samuel 17). Maar in de Bijbel worden meer slingeraars genoemd, zo lezen we dat Uzzia het leger voorzag van wapens waaronder slingerstenen (2 Kron. 26:14), waaruit we mogen concluderen dat er geoefende slingeraars in het leger waren. Onder de Benjamieten waren waren zevenhonderd linkshandige slingeraars, waarvan een ieder haarfijn met een steen kon slingeren zonder te missen (Richt. 20:16).

Naast deze verwijzingen zijn er ook teksten waar slingerstenen algemener worden genoemd, in Job (Job 41:19) lezen we dat “Een pijl jaagt hem [de Leviathan] niet op de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.” Ook uit deze passage mogen we concluderen dat dit wapen op zijn minst gelijkwaardig was aan de boog. In Zacharia (Zach. 9:15) lezen we dat de HEERE zelf de Joden zal beschermen tegen slingerstenen en in Spreuken (Spr. 26:8) dat “Zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij die een dwaas eer geeft“. Een steen wordt niet in de slinger vastgebonden, hij wordt erin gelegd.

David en Goliath

Bij de geschiedenis van David die met zijn slinger Goliath verslaat (1 Sam. 17:40) zijn enige opvallende zaken. Dat het een "toevalstreffer" zou zijn, zoals in sommige kritische commentaren staat is onzin, daar er genoeg meldingen zijn dat deze slingeraars zeer geoefend waren. Het raken van een vogel met zo'n steen is slechts een voorbeeld. Eerder is een probleem dat Goliath voorover viel, want als zo'n steen met zo'n grote kracht wordt weggeslingerd, dat het zelfs ledematen kan afrukken, dan ligt het voor de hand dat door deze kracht Goliath naar achteren werd geslagen. Het tweede probleem is dat het schot de reus niet doodde, want een paar verzen verderop lezen we dat David hem doodde door zijn hoofd af te hakken met het zwaard van Goliath zelf.

Een eerste conclusie zou kunnen zijn dat David de steen niet zo hard wegslingerde waardoor de reus alleen maar verdoofd was en daarom voorover viel. Maar volgens sommige geleerden kan het Hebreeuwse woord wat dat hier wordt gebruikt voor "hoofd" ook de betekenis hebben van een (bronzen) "scheenplaat", daarbij verwijzend naar 1 Sam. 17:6 waar het in deze betekenis voorkomt. Hierbij betogen ze dat helemaal niet het voorhoofd is geraakt, maar dat de steen de scheenplaat die op een van de benen van Goliath was bevestigd raakte, met daarmee de mogelijkheid dat zelfs dit been werd afgeslagen en dat de reus daarom het evenwicht verloor en voorover viel. Ongeacht welke van de twee hypotheses de voorkeur heeft, in beide gevallen was het noodzakelijk dat David de reus daarna moest doden.


Wapen

Een slinger is eenvoudig te maken van touw of vlas, het bestaat uit een touw waarbij in het midden een zakje of een wieg wordt gevlochten welke de vorm heeft van de stenen welke men weg wil schieten. Aan het ene uiteinde maakt men een lus bij gebruik om de vinger zit en ervoor zorgt dat de slinger zelf niet wegschiet, terwijl aan het andere uiteinde een knop wordt gemaakt die men vast kan houden bij het slingeren.

Als munitie kan men een gladde steen, een knikker of iets anders bolvormigs nemen. In de oudheid waren deze stenen van verschillende grootte en varieerden van 2 cm tot het formaat van een basketbal en waren of gewone gladde stenen, of speciaal gemaakt van leem of zoals bij de Romeinen zelfs van lood.

Een geoefend slingeraar kan zo’n steen wegslingeren met een snelheid van 200 tot 360 km p/uur en afhankelijk van het soort slinger en de grootte van de steen een afstand bereiken van 100 tot 500 meter. Dat is verder dan men met sommige bogen en pijl weg kan schieten!

Daarnaast zijn er vermeldingen dat hedendaagse slingeraars uit Zuid Amerika zo geoefend zijn dat ze op een afstand van 70-100 meter een vogel ter grootte van een duif kunnen raken. Het is dus zeer aannemelijk dat slingeraars die in de Bijbel genoemd worden dit ook konden. Ook zijn er Spaanse overleveringen dat toen deze Mexico veroverden ze niet zozeer bang waren voor de pijlen die de Azteken afschoten omdat hun harnassen hier wel tegen bestand waren, maar de stenen die de Azteekse slingeraars op hen afschoten kwamen zo hard aan dat deze hun pantsers konden doorboren. Er zijn zelfs meldingen dat zo’n slingersteen armen en benen, inclusief de bepantsering, konden afrukken.


Geschiedenis

Men heeft verschillende van deze antieke slingerstenen gevonden en sommige waren speciaal voor dit doel gemaakt. Ze waren niet alleen van steen maar werden soms, zoals bij de Romeinen, gegoten uit lood. En net zoals tegenwoordig vaak boodschappen op raketten worden geschreven voor de “ontvangende partij”, heeft men die ook op Griekse slingerstenen teruggevonden. “Neem deze”, “Voor jou”, “Hier heb je niet van terug” waren bekende inscripties.

Tegenwoordig worden ze ook door Palestijnse Arabieren gebruikt bij beschietingen op Israëlische burgers en militairen. Dat deze slingeraars geen eenvoudige stenengooiers zijn blijkt uit de berichtgeving waar regelmatig melding wordt gemaakt dat niet alleen (gepantserde) ruiten worden verbrijzeld, maar ook dat de slachtoffers worden gedood of zwaar gewond raken.


Aangemaakt 29 mei 2010, laatst gewijzigd 6 juli 2019


Koop nu