Lukas 13:35

SVZiet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat [de tijd] zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Steph ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων ερημοσ αμην δε λεγω υμιν οτι ου μη με ιδητε εως αν ηξη οτε ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου
Trans.idou aphietai ymin o oikos ymōn erēmos̱ amēn de legō ymin oti ou mē me idēte eōs an ēxē ote eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kyriou

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar
Psalm 69:26, Psalm 118:26, Jesaja 1:7, Jeremia 7:34, Micha 3:12, Mattheus 23:38, Handelingen 1:20

Aantekeningen

Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat [de tijd] zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
αφιεται
gelaten

-
υμιν
wordt ulieden
ο
-
οικος
huis
υμων
uw
ερημος
woest
λεγω
Ik zeg

-
δε
En
υμιν
-
οτι
dat
ου
-
μη
-
με
gij Mij
ιδητε
-

-
εως
totdat
αν
-
ηξει
zal gekomen zijn

-
οτε
als
ειπητε
gij zult zeggen

-
ευλογημενος
Gezegend

-
ο
-
ερχομενος
Hij, Die komt

-
εν
in
ονοματι
den Naam
κυριου
des Heeren

Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat [de tijd] zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!