Lukas 19:40

AB

En Hij antwoordde hen, zeggende: Ik zeg jullie dat als deze zwijgen, de stenen [het] zullen uitschreeuwen.

SV

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.

Steph

και αποκριθεις ειπεν αυτοισ λεγω υμιν οτι εαν ουτοι σιωπησωσιν οι λιθοι κεκραξονται

Trans.

kai apokritheis eipen autois̱ legō ymin oti ean outoi siōpēsōsin oi lithoi kekraxontai

Algemeen

Zie ook: Stenen, Steen
Habakuk 2:11

Aantekeningen

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

και
En
αποκριθεις
Hij, antwoordende

-
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
ulieden
οτι
dat
εαν
zo
ουτοι
deze
σιωπησωσιν
zwijgen

-
οι
-
λιθοι
de stenen
κεκραξονται
haast roepen zullen

-

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!