Lukas 2:25

SVEn ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem.
Steph και ιδου ην ανθρωπος εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα αγιον ην επ αυτον
Trans.kai idou ēn anthrōpos en ierousalēm ō onoma symeōn kai o anthrōpos outos dikaios kai eulabēs prosdechomenos paraklēsin tou israēl kai pneuma agion ēn ep auton

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Israel (volk), Jeruzalem, Simeon (NT)

Aantekeningen

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
ην
er was

-
ανθρωπος
een mens
εν
te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
ω
wiens
ονομα
naam
συμεων
was Simeon
και
en
ο
-
ανθρωπος
mens
ουτος
deze
δικαιος
was rechtvaardig
και
en
ευλαβης
godvrezende
προσδεχομενος
verwachtende

-
παρακλησιν
de vertroosting
του
-
ισραηλ
Israëls
και
en
πνευμα
Geest
ην
was

-
αγιον
-
επ
op
αυτον
hem

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!