Lukas 8:44

SVVan achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.
Steph προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου και παραχρημα εστη η ρυσις του αιματος αυτης
Trans.proselthousa opisthen ēpsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrēma estē ē rysis tou aimatos autēs

Algemeen

Zie ook: Tsitsith

Aantekeningen

Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσελθουσα
tot Hem komende

-
οπισθεν
Van achteren
ηψατο
raakte

-
του
-
κρασπεδου
den zoom
του
-
ιματιου
kleeds
αυτου
Zijns
και
en
παραχρημα
terstond
εστη
stelpte

-
η
-
ρυσις
de vloed
του
-
αιματος
bloeds
αυτης
haars

Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!