Lukas 9:1

SVEn Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.
Steph συγκαλεσαμενος δε τους δωδεκα μαθητασ αυτου εδωκεν αυτοις δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν
Trans.synkalesamenos de tous dōdeka mathētas̱ autou edōken autois dynamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein

Algemeen

Zie ook: Demonen, Discipelen (twaalf), Exorcisme, Twaalf (getal)
Mattheus 10:1, Markus 3:13, Markus 6:7, Lukas 6:13

Overzicht


Aantekeningen

En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συγκαλεσαμενος
samengeroepen hebbende

-
δε
En
τους
-
δωδεκα
twaalf
εδωκεν
gaf Hij

-
αυτοις
Zijn
δυναμιν
kracht
και
en
εξουσιαν
macht
επι
over
παντα
al
τα
-
δαιμονια
de duivelen
και
en
νοσους
om ziekten
θεραπευειν
te genezen

-

En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!