Markus 8:31

SVEn Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.
Steph και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και μετα τρεις ημερας αναστηναι
Trans.kai ērxato didaskein autous oti dei ton yion tou anthrōpou polla pathein kai apodokimasthēnai apo tōn presbyterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai meta treis ēmeras anastēnai

Algemeen

Zie ook: Drie (getal), Hogepriester, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Opstanding (Jezus), Oudsten, Ouderling, Priester, Schriftgeleerde
Mattheus 16:21, Mattheus 17:22, Mattheus 20:18, Markus 9:31, Markus 10:33, Lukas 9:22, Lukas 18:31, Lukas 24:7

Aantekeningen

En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηρξατο
Hij begon

-
διδασκειν
te leren

-
αυτους
hun
οτι
dat
δει
moest

-
τον
-
υιον
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
πολλα
veel
παθειν
lijden

-
και
en
αποδοκιμασθηναι
verworpen worden

-
απο
van
των
-
πρεσβυτερων
de ouderlingen
και
en
των
-
αρχιερεων
overpriesters
και
en
των
-
γραμματεων
Schriftgeleerden
και
en
αποκτανθηναι
gedood worden

-
και
en
μετα
na
τρεις
drie
ημερας
dagen
αναστηναι
wederom opstaan

-

En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!