Psalm 30:13

SVOpdat [mijn] eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.
WLCלְמַ֤עַן ׀ יְזַמֶּרְךָ֣ כָ֭בֹוד וְלֹ֣א יִדֹּ֑ם יְהוָ֥ה אֱ֝לֹהַ֗י לְעֹולָ֥ם אֹודֶֽךָּ׃
Trans.ləma‘an yəzammerəḵā ḵāḇwōḏ wəlō’ yidōm JHWH ’ĕlōhay lə‘wōlām ’wōḏeḵḵā:

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid

Aantekeningen

Opdat [mijn] eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

לְמַ֤עַן׀

-

יְזַמֶּרְךָ֣

psalmzinge

כָ֭בוֹד

eer

וְ

-

לֹ֣א

-

יִדֹּ֑ם

en niet zwijge

יְהוָ֥ה

HEERE

אֱ֝לֹהַ֗י

mijn God

לְ

-

עוֹלָ֥ם

in eeuwigheid

אוֹדֶֽךָּ

zal ik loven


Opdat [mijn] eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!