G5092 τιμή
taxatie, schatting
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 42x voor in 13 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ti'me, zn vr van τίνω G05099; TDNT - 8:169,1181;


1) taxatie, schatting 1a) van de prijs zelf 1b) van de prijs betaald of ontvangen voor iemand of iets dat gekocht of verkocht is 2) eer die iemand toekomt of betoond wordt 2a) van de achting die iemand heeft vanwege zijn rang of het ambt dat hij bekleed 2b) eerbied, hoogachting


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

τιμή, -ῆς, ἡ [in LXX for עֵרֶךְ H6187, יְקָר H3366, etc. ;] a valuing, hence, objectively; 1. a price paid or received: c. gen. pers., Mt 27:9; c. gen. rei, Ac 5:2, 3; pl., Ac 4:34 19:19; τ. αἵματος, Mt 27:6; ἠγοράσθητε τιμῆς, I Co 6:20 7:23; ὠνεῖσθαι τιμῆς ἀργυρίου, Ac 7:16. 2. esteem, honour: Ro 12:10 13:7, I Co 12:23, I Ti 5:17 6:1, He 5:4, I Pe 2:7 (R, txt., preciousness, cf. Hort, in l), 3:7; τ. διδόναι, I Co 12:24; ἔχειν, Jo 4:44, He 3:3; τ. καὶ δόξα (δ. κ. τ.), Ro 2:7, 10, I Ti 1:17, He 2:7 (LXX), 9, I Pe 1:7, II Pe 1:17, Re 4:9, 11 5:12, 13 7:12 21:26; τ. καὶ κράτος, I Ti 6:16; εἰς τ., Ro 9:21, II Ti 2:20, 21; ἐν τ., Col 2:23; I Th 4:4; by meton., of marks of honour, Ac 28:10.†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄτιμος G820 "laag, geringe waarde, veracht"; Grieks βαρύτιμος G927 "zwaar, kostbaar"; Grieks ἔντιμος G1784 "hooggeschat"; Grieks ἐπιτιμία G2009 "straf"; Grieks ἰσότιμος G2472 "even kostbaar"; Grieks πολύτιμος G4186 "kostbaar"; Grieks τίμιος G5093 "geacht, dierbaar, kostbaar"; Grieks Τιμόθεος G5095 "Timotheus"; Grieks Τίμων G5096 "Timon"; Grieks τιμωρέω G5097 "een bewaker of wreker van de eer zijn"; Grieks τίνω G5099 "betalen, belonen, straffen"; Grieks φιλοτιμέομαι G5389 "filotimeomai";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL