Latrine, Toilet
ἀφεδρών G856 "toilet, latrine, riool", חֶדֶר H2315 "schuilhoeken, binnenkamer, binnenkameren, kamer, slaapkamer, bergplaats van de bedden",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Muurplassers,

Een toilet of wc is een onderdeel van het sanitair dat is bedoeld voor het opvangen en wegspoelen van urine en ontlasting. In het verleden werd vooral gebruik gemaakt van latrines, openbare gelegenheden waar men zijn behoefte kon doen.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen verschillende verwijzingen tegen die te maken hebben met de gewoontes rondom toiletten.

Voor het plassen tegen de muur zie muurplassers.

Toiletmoord van Eglon

In Richt. 3:19ev. lezen we de geschiedenis hoe de richter Ehud koning Eglon op zijn toilet vermoord.

Saul en David

Bekend is de geschiedenis van Saul en David in 1 Samuel 24, waar Saul op jacht naar David, zit laatst genoemde dicht op de hielen, in de buurt van En Gedi. Dit is een streek vlakbij de Dode Zee, met veel rotsen en spelonken. In een van deze spelonken is David met zijn mannen weggekropen, in de hoop dat Saul met zijn 3000 man aan keurtroepen hem niet zou vinden. Op dat moment krijgt deze spannende geschiedenis een wending, Saul stopt en gaat de bewuste spelonk binnen. Vermoed hij iets? De mannen van David houden hun adem in en misschien deden enkele angsthazen onder hen het bijna in hun broek.
Echter Saul onderzoekt niets, hij komt daar voor totaal iets anders. Volgens de kinderbijbels gaat hij een dutje doen. De Staten Vertaling geeft de letterlijke vertaling "om zijn voeten de bedekken", gelukkig heeft de NBV deze kans wel aangegrepen en vertaald netjes met "om zijn behoefte te doen". Wat een hilariteit moet dat hebben gegeven bij de mannen die achter hem verstopt waren en zagen wat hij ging doen, ze zullen zeer waarschijnlijk met moeite hun lachen hebben kunnen inhouden. Toen werd er nog geen reclame gemaakt voor toiletpapier, maar de slogan "koning, keizer, admiraal..." ging ook toen al op. De koning die zo hardnekkig jacht maakte op de mannen, werd op deze manier volledig te kijk gesteld, bovendien ben je in zo'n situatie ook nog eens volstrekt weerloos.
Vandaar dat de mannen David aanbevelen om Saul nu te doden, zo'n kans is van de Heer gekregen (vs. 5), toch weet David zich te beheersen, en al fluisterend zijn mannen tot rust te bedaren. Uiteindelijk snijdt hij een stuk van Saul's mantel af (die rustig zit door de kakken) en als deze op veilige afstand is wordt deze slip door David aan Saul getoond, onder het toen bekende spreekwoord "Van de goddelozen komt goddeloosheid voort; maar mijn hand zal niet tegen u zijn." (vs. 14)


Geschiedenis

Bij de Romeinen waren er publieke latrines, omdat de eigenaren van deze openbare toiletten de urine doorverkochten aan wasserijen en volders werd door keizer Nero de urinebelasting geïntroduceerd, later werd deze heringevoerd door keizer Vespasianus (69-79 n.C.). Deze antwoordde op de kritiek van zijn maatregel: Pecunia non olet "geld stinkt niet". In 2014 werd bij archeologische opgravingen te Vindolanda (Bardon Mill, Noord-Engeland), vlak bij de muur van Hadrianus een houten "toiletbril" gevonden (Vindolanda trust, 27 aug. 2014)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!