Oogst
ἁδρότης G100 "dikte, rijpheid, volheid",

Zie ook: Eerstelingenfeest, Gersteoogst, Landbouw, Maaier, maaien, Shavoe’ot (Feest), wekenfeest, Tarweoogst,

Inhoud

Bijbel

Voor de armen

Voor de armen is er speciale wetgeving, zo lezen we dat de boer niet alles mocht maaien en een deel van zijn oogst moest achterlaten voor de armen (Lev. 19:9; 23:22, Deut. 24:19). In Ruth zien we dit gebruik terug (Ruth 2:2ev.).

Ook in Nederland was dit tot de jaren 50 in de vorige eeuw een gewoonte. Volgens latere wetgeving is dit nu verboden: "1.Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie." (Wetboek van Strafrecht, Artikel 314).

Oogstfeesten

In de Bijbel worden een tweetal oogstfeesten genoemd. Het eerstelingenfeest, Ha Bikkurim, was een oogstfeest van de Israëlieten welke later geïncorporeerd in het Pascha. Het andere oogstfeest is Shavoe’ot, het wekenfeest.


Aangemaakt 26 augustus 2008


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!