Ivoor
שֵׁן H8127 "crag, forefront, ivory, sharp, tand, tanden",

Bijbel

In Koningen en Amos lezen we dat de paleizen in Samaria waren versiert met ivoor (1 Kon. 22:39; Amos 3:15; 6:4). De klacht van de profeet Amos was niet dat de bevolking was verarmd, het was de elite die buitenproportioneel rijk was geworden, en wel door de handel in olijfolie. In staatsgebouwen van het koninkrijk Israël werden grote, proto-aiolische kapitelen gebruikt, die suggereren dat er handelscontacten waren tot in het Egeïsche Zee-gebied. Een andere aanwijzing voor Israëls welvaart is te vinden in de Kurkh-stèle, waarin we lezen dat koning Achab tijdens de Slag bij Karkar niet minder dan tweeduizend strijdwagens en tienduizend infanteristen inzette. Misschien zijn de cijfers overdreven, maar Israël was dus blijkbaar bekend als grootste strijdmacht van die tijd (J.Lendering, Mainzer Beobachter, 24-10-2014).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!