Slapen (v. goden)
יָשֵׁן H3462 "inslapen, inburgeren, het oude dat verouderd is, dat overgebleven, ontslapen, verouderd, het overjar",

Zie ook: Slapen,

Er zijn verschillende verwijzingen dat goden sliepen in Egyptische en Ugaritische literatuur.

Inhoud

Bijbel

In 1 Koningen 18:27 wordt door Elia de opmerking gemaakt dat misschien Baäl slaapt. Dit in tegenstelling tot de HEERE die niet slaapt (Ps. 44:24; 121:3-4). Hoewel we op andere plaatsen lezen dat de HEERE moet ontwaken (Ps. 35:23; 44:24; 78:65).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!