Overste synagoge
ἀρχισυνάγωγος G752 "overste v.e. synagoge",

Zie ook: Beeldbank, Ambten, Synagoge,

Overste synagoge (Grieks ἀρχισυνάγωγος G752), iemand die administratieve (niet geestelijke) functies in de synagoge verrichtte.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden een drietal oversten van de synagoge genoemd: Jairus (Mark. 5:22ev.) en Crispus (Hand. 18:8) en Sosthenes (Hand. 18:17).

Functie omschrijving

Over het algemeen had iedere synagoge een leider die archisynagōgon of archōn werd genoemd en die voornamelijk de administratieve (niet geestelijke) functies verrichtte. Zo regelde hij de spreekbeurten, diende als rechter tijdens meningsverschillen in de gemeenschap en vertegenwoordigde de synagoge buiten de lokale gemeenschap. Natuurlijk deed hij dat niet alleen en werd in deze taken ondersteund door “oudsten” (presbyteroi, gerontes) en “notabelen” (dynatoi). Daarnaast was er meestal ook een “schrijver”, meestal een Leviet of priester die de archieven van de synagoge beheerde en ondersteuning gaf bij het lezen en onderwijzen van de heilige geschriften. Tot slot was er ook nog iemand die hem ondersteunde bij de meer praktische zaken en die wij tegenwoordig een “koster” (hyperētes of neōkoros) zouden noemen.

In de Theodotos inscriptie wordt beschreven wat de functies van een overste van een synagoge zijn.

ΘΕΟΔΟΤΟΣ . ΟΥΕΤΤΕΝΟΥ . ΙΕΡΕΥΣ . ΚΑΙ
ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΣ . ΥΙΟΣ . ΑΡΧΙΣΥΝ[ΑΓΩ]−
Γ[Ο]Υ . ΥΙΟΝΟΣ . ΑΡΧΙΣΥΝ[Α]ΓΩΓΟΥ . ΩΚΟ−
ΔΟΜΗΣΕ . ΤΗΝ . ΣΥΝΑΓΩΓ[Η]Ν . ΕΙΣ . ΑΝ[ΑΓ]ΝΩ−
Σ[Ι]Ν . ΝΟΜΟΥ . ΚΑΙ . ΕΙΣ . [Δ]ΙΔΑΧΗΝ . ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΝ . ΞΕΝΩΝΑ . ΚΑ[Ι . ΤΑ] . ΔΩΜΑΤΑ . ΚΑΙ . ΤΑ . ΧΡΗ−
Σ[Τ]ΗΡΙΑ . ΤΩΝ . ΥΔΑΤΩΝ . ΕΙΣ . ΚΑΤΑΛΥΜΑ . ΤΟΙ−
Σ . [Χ]ΡΗZΟΥΣΙΝ . ΑΠΟ . ΤΗΣ . ΞΕ[Ν]ΗΣ . ΗΝ . ΕΘΕΜΕ−
Λ[ΙΩ]ΣΑΝ . ΟΙ . ΠΑΤΕΡΕΣ . [Α]ΥΤΟΥ . ΚΑΙ . ΟΙ . ΠΡΕ−
Σ[Β]ΥΤΕΡΟΙ . ΚΑΙ . ΣΙΜΩΝ[Ι]ΔΗΣ

Vertaling: Theodotus, zoon van Vettanos, een priester en een archisynagogos, zoon van een archisynagogos kleinzoon van een archisynagogos, bouwde de synagoge voor de lezing van de Torah en voor het onderwijzen van de geboden; bovendien het hostel, en de kamers, en het water installatie voor huisvesting behoeftige vreemden. De eerste steen werd gelegd door zijn voorouders, de oudsten en Simonides.


Aangemaakt 1 oktober 2011, laatst gewijzigd 12 oktober 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!