Kinderen
ἔκγονον G1549 "kleinkinderen, zoon, dochter, kinderen, nakomeling", νήπιος G3516 "baby, kind, minderjarig, onmondig", παιδίον G3813 "jong kind, jongetje, meisje, zuigeling", παῖς G3816 "kind, jongen, meisje, knecht, slaaf", τεκνίον G5040 "klein kind", τέκνον G5043 "nakomelingen, kinderen, kind", בָּכַר H1069 "eerste kind, eerstgeborene, eerstgeboorterecht, eerstgeboorte, nieuwe vruchten, voor het eerst baren", בֵּן H1121 "zoon, Torah: bezorger, vreemde, veulen, kalf, kind, kleinkind, zonen, kleinkinderen", בֵּן H1123 "zoon, kind, ballingen, kinderen, jong, zonen, gevankelijk weggevoerden, Israelieten", וָלָד H2056 "kind, nakomeling", טַף H2945 "children, little ones, families", יֶלֶד H3206 "jongeling, man jonge -, jongeling, jongens, Kind, knechtje, kind, knaap, jongen (mv)", עוֹלֵל H5768 "baby, klein kind, zuigeling", עָלַל H5953 "children, do, affecteth, glean, mock, abuse, , done",

Zie ook: Huisgezin, Ouderschap,

Kind kan verwijzen naar:


Aangemaakt 2 november 2011


Koop nu