Kinderen
ἔκγονον G1549 "kleinkinderen, zoon, dochter, kinderen, nakomeling", νήπιος G3516 "baby, kind, minderjarig, onmondig", παιδίον G3813 "jong kind, jongetje, meisje, zuigeling", παῖς G3816 "kind, jongen, meisje, knecht, slaaf", τεκνίον G5040 "klein kind", τέκνον G5043 "nakomelingen, kinderen, kind", בָּכַר H1069 "eerste kind, eerstgeborene, eerstgeboorterecht, eerstgeboorte, nieuwe vruchten, voor het eerst baren", בֵּן H1121 "zoon, Torah: bezorger, vreemde, veulen, kalf, kind, kleinkind, zonen, kleinkinderen", בֵּן H1123 "zoon, kind, ballingen, kinderen, jong, zonen, gevankelijk weggevoerden, Israelieten", וָלָד H2056 "kind, nakomeling", וָלָד H2056 "Vanja , Wanja", וָלָד H2056 "kind, nakomeling", טַף H2945 "children, little ones, families", יֶלֶד H3206 "jongeling, man jonge -, jongeling, jongens, Kind, knechtje, kind, knaap, jongen (mv)", עוֹלֵל H5768 "little ones, children, infant, babes, child", עָלַל H5953 "children, do, affecteth, glean, mock, abuse, , done",

Zie ook: Huisgezin, Ouderschap,

Kind kan verwijzen naar:

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!