Lydia (persoon)
Λυδία G3070 "Lydia",

Zie ook: Personen, Namen, Vrouwen,

Lydia (Grieks Λυδία G3070), een persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Een vrouw uit Thyatira, verkoopster van purper, de eerste Europese bekeerlinge van Paulus, en daarna zijn gastvrouw tijdens zijn eerste verblijf in Filippi (Hand. 16:14, 40).

Op grond van een uitspraak bij Eusebius heeft Renan gemeend, dat Lydia later Paulus' vrouw geworden is. Hij vertaalt het woord "metgezel" (συζυγε G4805) in Filippenzen 4:3 door echtgenote. Natuurlijk is deze opvatting in verband met de duidelijke uitlatingen in Paulus' andere brieven onaannemelijk (Dr. B.Wielinga, Van Jeruzalem naar Rome, Vol. 2 p. 262).


Aangemaakt 8 december 2011, laatst bijgewerkt 11 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!