Haftarah

Zie ook: Jodendom, Parasha, parashat,

De Haftarah (Hebreeuws הַפְטָרָה) is een reeks selecties van de profeten die is toegevoegd aan het leesrooster (de Parashot) van de Thora en na de lezing van de Thora wordt gelezen.

Voor een compleet overzicht van de geselecteerde Bijbelteksten → Parashot

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament komen we in Handelingen 13:15 tegen "na het lezen der wet en der profeten" en wat een verwijzing is naar de lezing (parasha) in de Torah en de profeten (=haftarah). Een andere mogelijke verwijzing vinden we in Lukas 4:17-18 waar Jezus Jesaja 61:1-2 opslaat, uit het Grieks is echter niet op te maken of het een vaste verwijzing is of dat Jezus dit gedeelte zomaar opzocht.


Ontstaan

Het ontstaan van het lezen van een stuk uit de profeten na de lezing uit de Thora is onbekend. De meest waarschijnlijke theorie is dat deze gewoonte is ontstaan ten tijde van de vervolgingen onder Antiochus Epiphanes (Jewish Virtual Library, Haftarah). Een alternatieve verklaring, aangeboden door Rabbis Reuven Margolies en Samson Raphael Hirsch, is dat de Haftarah-lezing was ingesteld om de invloed van die sekten in het Jodendom te bestrijden die de Hebreeuwse Bijbel beschouwden als alleen bestaande uit de Thora.

De oudste directe verwijzing naar deze gewoonte vinden we in Handelingen 13:15 "na het lezen der wet en der profeten. Terwijl een gedeelte van het leesrooster reeds in de Dode Zee-rol 4Q176 voorkomt en daarmee nog ouder.

De oudste verwijzing in de Talmoedische literatuur vinden we in Tosefta, Megillah, 4 (3).


Fabels

Jesaja 53

Sommigen stellen dat rabbijnen later Jesaja 53 hebben verwijderd uit het volgende gedeelte van de Haftarah:

Va'etchanan וָאֶתְחַנַּן Deuteronomium 3:23-7:11 Jesaja 40:1-40:26
Eiqev עֵקֶב Deuteronomium 7:12-11:25 Jesaja 49:14-51:3
Re'eh רְאֵה Deuteronomium 11:26-16:17 Jesaja 54:11-55:5
Shoftim שֹׁפְטִים Deuteronomium 16:18-21:9 Jesaja 51:12-52:12
Ki Teitzei כִּי-תֵצֵא Deuteronomium 21:10-25:19 Jesaja 54:1-54:10
Ki Tavo כִּי-תָבוֹא Deuteronomium 26:1-29:8 Jesaja 60:1-60:22
Nitzavim נִצָּבִים Deuteronomium 29:9-30:20 Jesaja 61:10-63:9

Echter de indeling is al zeer oud en het geval wil dat het ook in de Dode Zee-rol 4Q176 (4QTanhumin) reeds voorkomt en wel in onderstaande volgorde:

Fragment 1 + 2 Jesaja 40:1-5, Jesaja 41:8-9, Jesaja 49:7, 13-17
Fragment 3 Jesaja 43:1-2
Fragment 4 + 5 Jesaja 43:4-6
Fragment 6 + 7 Jesaja 51:22-23
Fragment 8-11 Jesaja 52:1-3, 54:4-10

Hieruit blijkt dat gedeelte van de Haftarah reeds voor Christus al in deze vorm bestond. Daarnaast moet men goed beseffen dat niet alles van de profeten is opgenomen in de Haftarah.


Aangemaakt 31 maart 2018


Koop nu